Hírlevél 2010. március

Tisztelt Lakótársaink, Kedves Mocsáros-dűlőiek!

Reméljük, hogy önök közül is sokan eljönnek majd a Gladiátor utcai pihenőparkba az április 10-én sorra kerülő 3. Óbudai Terepfesztiválra! A futó, biciklis és duatlon programok között amatőrök részére kiírt számokat is találnak: nevezzenek a www.terepfesztival.hu oldalon, jöjjenek versenyezni és nézőnek is!
Éljenek az Óbudai Egészségolimpia szervezői által biztosított egészségmegőrző és -javító lehetőségekkel is: ingyenes egészségügyi programok az Óbudai Egészségolimpia keretén belül (vérnyomásmérés, szakember általi dietetikus tanácsadás, In-Body készülékkel végzett testösszetétel-vizsgálat látogatóknak és sportolóknak egyaránt), elsősegélynyújtó tájékoztató.
A délelőtt 10 órakor kezdődő Futás a Mocsárosért programra minél több helybéli lakót -felnőtteket, iskolásokat és óvódásokat, családokat, fiatalokat és idősebbeket egyaránt- várunk. Nevezzenek be, a célba érkezők ajándékot kapnak.
Jöjjenek el a Gladiátor utcai játszótérre 2010. április 10-én, szórakozzanak és FUSSANAK!
Mindenkit szeretettel várnak az Aquincum-Mocsáros Egyesület szervezői

Addig is szíves figyelmükbe ajánljuk a következő híreket:

 • Húsvét hétfőn délután 3 órától 5-ig a tavalyihoz hasonló állatsimogatóba várjuk a gyerekeket a Gladiátor utcai pihenőpark előtti térre. Kérjük a szülőket, nagyszülőket, éljenek az állatsimogató lehetőségével, ahol sokféle állattal találkozhatnak a gyerekek, és ne vásároljanak élő állatot ajándékba, ha a későbbi gondozás nem biztosított. A Saflánszki család mocsárosi tanyáján egész évben lehetőség van különféle állatokkal való találkozásra, minden érdeklődő családot szívesen látnak.
 • Az egyesületi tagság megújítása március 31-ig lehetséges, kérjük, a 2.400 forintos tagsági díjat fizessék be a régi, megszokott helyeken (Aranyalma utcai közért, Rozália utca 27.), bankszámlaszámunk pedig: 10102103-44490000-00000005 Budapest Bank Zrt. Egyéb támogatást, felajánlást is örömmel elfogadunk.
 • 2009-ben összesen 640.579 forint 1%-os felajánlás átutalásáról értesítette egyesületünket az APEH. Nagyon reménykedünk abban, hogy idén is gondolnak az Aquincum-Mocsáros Egyesületre a személyi jövedelemadó bevallása során és megjelölik egyesületünk adószámát (18099445-1-41). A mellékelt lapon ugyancsak ehhez nyújtunk segítséget azok számára, akiknek a munkahelyükön vagy saját könyvelőjük tölti ki a bevallást. Kérjük, adják át neki az adatot tartalmazó lapot!
 • A szokásos tavaszi közterületi nagytakarítás időpontját az önkormányzat később közli. A különféle szelektív hulladékgyűjtési lehetőségek továbbra is mindenki számára elérhetők: a papírhulladék összekötözve a papírkonténerbe rakható, a műanyaghulladék tisztán és zsákolva a játszótéri faház mellett gyűjthető, a használt sütőzsiradék pedig az Aranyalma utcai kisközértben leadható. 
  Kérjük Önöket, ne feledkezzenek meg a komposztálásról, mint rendkívül hasznos és nem utolsó sorban teljesen környezetbarát megoldásról sem!
  A kommunális hulladékot kizárólag gyűjtőkukában szabad tárolni. Papírgyűjtő konténer mellé, zöldhulladékos zsákok mellé ne tegyék azokat!
  Ismételten kérjük, hogy a Mocsáros területére ne hordjanak ki zöldhulladékot és kommunális szemetet!
  Zöldhulladék-gyűjtő zsákot a FKFV Testvérhegyi úton található telepén is lehet vásárolni.
 • Korábbi levelünkben már értesítettük Önöket arról, hogy május 26-án a képviselőtestület napirendre tűzi a Mocsáros-dűlő helyzetét. Egyesületünk képviselői részt vesznek az ülésen, amelyre bárki eljöhet. Addig is bármilyen ügyben, ami a Mocsárost közelről érinti, beadvánnyal lehet az önkormányzatot megkeresni.
 • Végül folyamatosan megújuló honlapunkat is figyelmükbe ajánljuk: www.mocsarosegyesulet.hu

A Mocsáros és a mocsárosi utcák közbiztonságának az utóbbi időben tapasztalt nagymértékű romlása miatt tavaly levélben kerestük meg a kerületi rendőrkapitányságot és az önkormányzatot is tájékoztatta egyesületünk. A bejelentések alapján 2009 novemberében - végül sajnálatosan csekély aktív lakossági érdeklődés mellett- lezajlott lakossági fórum emlékeztetőjét a túloldalon olvashatják.

Emlékeztető a rendőrségi lakossági fórumról. (Készítette: Szabó Endre)

Az Aquincum-Mocsáros Egyesület 2009. november 25-én közbiztonsági fórumot szervezett. A fórumon részt vett a Budapesti III. Kerületi Rendőrkapitányságról Rácz Ferenc r. főhadnagy a körzeti megbízotti alosztály vezetője, Ékes Zoltán r. hadnagy az őr- és járőrszolgálati alosztály mb. vezetője, Papolczi István r. törzsőrmester körzeti megbízott, továbbá a 2009. nyarán alakult polgárőrség egyesület vezetője és a kerületi közterület felügyelet helyettes vezetője.
A körzeti megbízotti alosztály vezetője bevezetőjében vázolta a mocsáros bűnügyi helyzetét a közterületi bűncselekmények vonatkozásában, összehasonlítva a 2008 és 2009 évek januártól novemberig terjedő időszakát. Az értékelt időszakban 10 %-kal emelkedett a gépkocsi lopások száma (10-ről 11-re) a többi, a közbiztonsági szolgálat hatáskörébe tartozó bűncselekmények száma mérsékelten csökkent.
A kerületi rendőrkapitányság közbiztonsági szolgálata jelentős létszámhiánnyal küzd. Az állományt nagymértékben igénybe veszi a biztosítási feladatokhoz való berendelések. Nagyon jó munkát végez az értékelő szolgálatuk így a rendőri erőket célirányosan a legfrekventáltabb, - közbiztonságra veszélyes – helyeken alkalmazzák. Az eseményekre való gyors reagálás mellett kissé háttérbe szorult a megelőzés, a lakossági kapcsolattartás, pedig nagy szükségük volna a gyanús jelenségekről való tájékoztatásukra.
A kapcsolat javítására közölt telefonszámokon (4304700 a központi szám, de hívható a 4304712 is) közvetlenül hívható a kerületi rendőrkapitányság.
A Mocsáros-dűlő területi jellegzetességeire tekintettel igényelték a központi lovas és kutyás járőrök bevetését, amelynek intézése folyamatban van.
A polgárőrség egyesület elnöke tájékoztatta a fórumot, hogy idén nyáron megalakultak, szeretettel várnak polgárőr jelölteknek olyanokat, akik megfelelnek a büntetlenségi követelménynek, részt vesznek egy kiképzési tanfolyamon és vizsgáznak a polgárőri ismeretekből. Havi elfoglaltságuk minimálisan 8 óra. Fő működési területük a Római lakótelep. Elég jelentkező esetén működési területüket kiterjesztenék a Mocsárosra is (előfordult, hogy kérésre átjöttek a Mocsárosba is). A közbiztonsági alapítványtól feladatuk sikeresebb ellátásához járőr gépkocsit kaptak.
A polgárőr jogai megegyeznek az állampolgári jogokkal, nagyobb felhatalmazásuk nincs a bűnözés megakadályozására, a bűnözök elfogására. Jelenlétük nagy visszatartó erőt képvisel, mert szakmai ismeretük segítségével olyan közbiztonságra veszélyes apró jelenségekre, kezdeti stádiumra is felfigyelnek, amely az átlag állampolgárnak nem tűnik fel. Nagyon jó a kapcsolatuk a rendőrséggel.
A közterület-felügyelet legnagyobb problémája Mocsárosban az illegális szemétlerakás. A csillaghegyi hulladéklerakó megszüntetése miatt sokan a zöldterületet tekintik szemétbányának. Az illegális szemétlerakás megelőzésére rendszeresen járőröznek e területen, de még tettenérésük nem volt. Egy Niva terepjárót kaptak a közelmúltban, amivel közlekedhetnek a földutakon és eredményesebben akadályozhatják meg a szemetelést.
A fórumozó lakosság problémáit három kérdéskör öleli fel:
1. a kriminalitás, a növekvő számú betörés, gépkocsi-rongálás (pillangóablak befeszítés) a gyanús kinézetű csavargók és hajléktalanok egyre növekvő száma.
2., a Rozália utca nagy átmenő forgalma, a gyorshajtás, a közúti közlekedés szabályainak semmibe vevése, a kanyarodás- és a vasúti átjárón való áthaladás szabályainak súlyos megszegése a HÉV átjáró környéki tiltott helyen, járdán való parkolás, az útszegélyen való illegális parkolás és általa a zöldfelület tönkre tétele.
3. a közterületi szemetelés, de már nem csak a zöldterületen, hanem a HÉV vonala mentén, a HÉV megállókban, a Prés utca környékén, a papírkonténerek a szemétlerakás, a kábelégetés.
A fórumozók tanácsot kaptak a vagyonvédelemre, a lakások vagyonbiztonságának fokozására, az egymásra figyelés fontosságára és a gyanús jelenségek jelzésére a rendőrség felé. Ígéretet kaptunk a sebességellenőrző készülék gyakoribb alkalmazására. Sajnos nagy az igény és kevés a készülék. A kerületi rendőrkapitányság sem rendelkezik saját eszközzel, az igényelésével sorban áll.
A körzeti megbízott továbbra sem a körzetében, hanem csak a kapitányságon érhető el.
A közeljövőben a tilosban parkoló gépkocsik hiteles, zártláncú fényképezésére alkalmas PDA-kal látják el a kapitányságot. Így a tilosban a járdán és a zöldterületen parkoló gépkocsik tulajdonosai nem bújhatnak ki az objektív felelősség alól.
A lakossági bejelentéseket komolyan kezelik, az érdemleges adatokkal operatív egység foglalkozik. Gyűjtik, rendszerezik, értékelik és realizálják.
A gyorshajtás megszüntetésére alkalmasnak tartják és támogatják a terület 30 km/óra zónába sorolását. Semmi sem indokolja a sebességcsökkentés megszüntetését a Határ út irányából a sok egyenrangú és beláthatatlan útkereszteződés, úttorkolat miatt.
Az illegális szemétlerakás megakadályozását célzó útakadályok, sorompók ismételt felállítását nem tartják elfogadhatónak egyrészt azok megrongálása és eltávolítása miatt, másrészt életvédelmi okokból (mentő, tűzoltó bejutása a Mocsárosba), és végső soron a távfűtés vezeték szolgálati útja miatt.

Legfrissebbek

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Változás!

Tavaszi szemétszedés a Mocsároson

Ismét tavaszi takarítás a Mocsároson!

Hírlevél, 2015 április

Petanque pálya a Pihenőparkban

Szomszédünnep Óbudán május 2-án!

Lakossági fórum március 25-én!

Hírlevél, 2015. február

Hírlevél, 2014. december

Hírlevél, 2014. július

Óbuda Napja - 2014. május 4.

8 órás MTB verseny a Mocsárosban

Hírlevél, 2014. április

Hírlevél, 2014. február

Mikulás 2013.

Hírlevél, 2013 november

Hírlevél, 2013 szeptember

Őszi takarítónap a Mocsároson

A Johnson Controls adománya Egyesületünknek

Közösségi takarító nap - 2013. október 12. 9-14 óráig

Kérdőív a Római-partra tervezett mobilgátról

Hírlevél, 2013. augusztus

Felhívás!

Kedves Római partért aggódó civil barátunk!

Hírlevél, 2013. július 3.

Új körzeti megbízott a Mocsárosban

Civil Nap 2013. május 26.

Szomszédünnep Óbudán – Óbuda Napja 2013.

Hírlevél, 2013. március-április

Szomszédünnep 2013

Hírlevél, 2013. február

Hírlevél, 2013. január

1 % köszönetnyilvánítás

Ismét ellátogatott hozzánk a Mikulás!

Egyesületi Mocsáros-bejárás

Fitneszpark avató

Megérkeztek a fitneszgépek!

Időpont-foglalási rendszer

Hírlevél, 2012. május

Szomszédünnep 2012

Mocsáros Tanösvény foglalkoztató füzet letöltése

Hírlevél, 2012. április

Hírlevél, 2012. április II.

Megtisztítottuk a tanösvény útvonalát

Hírlevél, 2012. március

Hírlevél, 2012. február

Fűszerspirál

Évzáró vacsora

Megtartottuk hagyományos évzáró vacsoránkat

Ismét ellátogatott hozzánk a Mikulás

Ismét ellátogatott hozzánk a Mikulás, és megajándékozta a gyerekeket

Hírlevél, 2011. november

Örömmel tudatjuk minden családdal, hogy idén is ellátogat egyesületünk Gladiátor utcai játszóterére a Mikulás! Kis krampuszai megsúgták, hogy a Mikulás hintón érkezik és várja a gyerekeket

Szemétszedés, padépítés

Fűszer szüret

Padfestés

Lefestettük az új padot a pihenőpark előtt

Köszönjuk az 1% felajánlásokat!

Hőlégballonozás a Mocsároson

A hőlégballonozást próbálhatták ki a bátrabbak a mocsárosban.

Levendulaszüret

Nyáron leszüreteltük az első évi termést

Hírlevél, 2011. október

Itt az ősz, a falevélhullás és -gyűjtés meg a komposztálás lehetőségének ideje. A már szokásos októberi programokra várjuk Önöket!

Hírlevél, 2011. május

Óbuda Napja, 2011. május 7.

Húsvéti állatsimogató, 2011. április 23.

Óbuda Napja (május 7.)

Húsvéti állatsimogató, 2011. április 23.

Levendula-ültető nap 2011. április 16.

Hírlevél, 2011. április

Főoldalunkon találják a levendulaültető-nap és a húsvéti állatsimogató program meghívóját.

Fotók a IV. Óbudai Terepfesztiválról 2011

IV. Óbudai Terepfesztivál

Hírlevél, 2011. március

Áprilisi mozgalmas hónap lesz, minden hétvégén érdemes kijönni a Gladiátor utcai játszótérre

Hírlevél, 2011. február

Ebben a hírlevelünkben az 1%-os kampányról, további programjainkról és a madarak téli etetéséről is olvashatnak.

Hírlevél, 2011. január

Minden érdeklődőt várunk segítő önkénteseink sorába. Kérjük, aki kedvet érez az egyesületi aktivitáshoz, bátran jelentkezzen, örömmel fogadjuk!

Karácsonyfánk, 2010

Saját kezűleg készített díszekkel ékesítettük fel a karácsonyfánkat a játszótéren.

Mikulás a játszótéren, 2010

Idén is eljött hozzánk a Mikulás a krampuszaival. Gyönyörű hóesés és sok gyerek fogadta. A gyerekek nagyon örültek a kis póniknak és persze az ajándékcsomagoknak.

Hírlevél, 2010. december

December 11-én, szombaton délelőtt karácsonyfadíszeket készítünk kézműves foglalkozás keretében a konténerházban, ahová érdeklődő gyerekeket várunk.Idén fenyőfát állítunk a pihenőparkban és a kézműves díszekkel felékesítjük, kivilágítjuk. Szeretnénk szemet gyönyörködtető látványt teremteni

Hírlevél, 2010. november

A kerületi önkormányzat határozata alapján a kamerákkal kiépített térfigyelő rendszert beüzemelték, a Mocsárosba bevezető utak elejét, néhány kivételével, betontömbökkel lezárták, a bejutás lehetséges módjáról a tűzoltóságot és a mentőket értesítették. A Mocsáros területére szemetet kihordani végre lebukásveszélyessé vált.

Hírlevél, 2010. szeptember

Szeptemberi hírlevelünkben közérdekű információkkal fordulunk Önökhöz

Hírlevél, 2010. augusztus

Augusztusi hírlevelünkben két elgondolkodtató és kihasználható lehetőségre hívjuk fel a figyelmüket

Hírlevél, 2010. június

Júniusi hírlevelünkben néhány fontos információval szolgálunk

Gyermeknapi állatsimogató, 2010

Pónik, lovaglás és kocsikázás az idei gyermeknapon

Májusi növényültetés, 2010

Május 8-án délelőtt 10 órától kb. száz ember dolgozott a parkban, néhányan sötétedésig

Hírlevél, 2010. április

Május eseményekben teli hónap lesz; itt olvashatja a részleteket

Fotók a III. Óbudai Terepfesztiválról

A rendezvény a szervezők szemszögéből

Beszámoló a III. Óbudai Terepfesztiválról

Április 10-én, szombaton az ígért rossz idő helyett napsütés és jókedv fogadta az Óbudára kilátogató sportolókat és nézőket.

Húsvéti állatsimogató, 2010

A rossz idő ellenére két nyuszi és két csibe várta a gyerekeket a játszótéren. Íme a képek!

Pihenőpark fejlesztés és bővítés a Mocsáros-dűlőn

Az Ökotárs Alapítvány és a MOL által meghirdetett Zöldövezet 2009. Programban a "Pihenőpark fejlesztés és bővítés a Mocsáros-dűlőn" című pályázatunk alapján Egyesületünk 500 ezer forint támogatásban részesül

III. Óbudai Terepfesztivál

2010. április 10-én ismét Terepfesztivál a Mocsároson

Játszótér a hó alatt

Rég nem látott havas képek a pihenőparkról

Hírlevél 2010. január

Egyesületünk idei első hírlevele, melyben olvashatnak a Mocsáros ügyét tárgyaló önkormányzati ülésről, az új honlapunkról, az 1%-okból befolyt összeg felhasználásáról, valamint 2010-re tervezett programjainkról

Régi fotók a Mocsárosról

Szinte hihetetlen, hogy pár évtizede még így nézett ki a Mocsárosdűlő