Hírlevél, 2011. január

Az Új Évben Köszöntjük Lakótársainkat, Hírlevelünk Olvasóit!
Januári hírlevelünk tartalma:
v 2011 - az Önkéntesség Európai Éve. Magyarországon az önkéntesség, az önkéntes munka még
nagyon kevés ember mindennapjainak része, az energiák nagy része a folyamatos szembenállásban,
összeütközésben, terméketlen vitatkozásban múlik ki. Európa más országaiban, még a hozzánk
kultúrában, történelemben nagyon hasonlókban is lelkesen önkénteskednek az emberek, a statisztika
szerint tízből legalább 3 ember gyakran végez valamilyen önkéntes munkát. Magyarországon tízből alig
több mint egy.
Egyesületünk is híján van azoknak a segítőknek, akik a kommunikációs feladatokban, pályázatírásban az
ismeretek birtokában önálló munkát tudnak végezni. A tavalyi és még korábbi évek tapasztalata alapján
pedig azt is leszögezhetjük, hogy a programszervezésben, a pihenőparkban alkalmanként meghirdetett
kerti, javítási, építési akciókban sem nőtt számottevően a segítséget nyújtók száma, holott a játszóteret
használók mennyisége az utóbbi két évben megtöbbszöröződött.
Tavasszal vezetőségválasztó közgyűlést tartunk. Minden érdeklődőt várunk segítő önkénteseink sorába.
Rengeteg olyan munka adódna, amihez némi szakértelemre is szükség van. Minél többen végezzük
a tennivalókat, annál jobban megoszthatók a feladatok. Pl. a honlap kezelése, a honlapon megjelenő
cikkek megírása, a helyi újságokkal való kapcsolattartás, a hivatalokkal való levelezés lebonyolítása, az
érdekvédelemből adódó feladatok végzése, továbbá a programok szervezése, lebonyolítása, fényképezés,
video készítés, pályázatkeresés, -írás és a pályázatokkal, érdekvédelemmel kapcsolatos fővárosi,
önkormányzati tájékoztatók meghallgatása. Gondolkodjanak el, kérjük, és aki kedvet érez az egyesületi
aktivitáshoz, bátran jelentkezzen, örömmel fogadjuk!
Egyesületünknek nincs alkalmazottja, az önkéntes munkát végzők anyagi vagy tárgyi juttatásban
nem részesülnek. Gazdálkodásunk középpontjában a pihenőpark fenntartása áll. A programokat,
rendezvényeket is pályázatokon nyerhető pénzből finanszírozzuk, tartalékot nem tudunk képezni, mert
a pályázati összegek erre nem alkalmazhatóak, egyéb forrásunk, pl. az adományok, az 1%-os támogatás
pedig még bőven a pihenőpark fenntartását szolgálja. Tagdíjunk jelképes összeg, idén sem változik.
v Az egyesületi tagdíj évi 2400 Ft, amelyet 2011. március 31-ig lehet megújítani a megszokott módon
az Aranyalma utcai közértben vagy a bankszámlára való átutalással (10102103-44490000-00000005
Budapest Bank).
Új tagok belépése az év bármely részében lehetséges.
v Az 1%-os kampány újrakezdődik. Tavaly összesen 72 támogatónk volt, az adatok már láthatóak az
APEH honlapján. Abban reménykedünk, hogy idén lesznek legalább ennyien, esetleg még többen, akik
egyesületünket jelölik meg kedvezményezettként akkor, amikor személyi jövedelemadó bevallásukat
elkészítik. A kampány május 20-ig tart, idén még a tavalyi rend szerint.
Egyesületünk adószáma: 18099445-1-41, neve: Aquincum-Mocsáros Egyesület.
Aki nem maga készíti el a bevallását és rendelkezni akar a javunkra, kérjük, adja át egyesületünk nevét
és adószámát annak a személynek (könyvelőnek, munkahelyi hivatalnoknak), aki az adóbevallását
elkészíti.
v Esik a hó, a hideg idő talán február végéig is kitart, ezért kérjük, hogy aki csak teheti, gondoljon a
rászorulókra és erejéhez mérten segítse őket. Elmúlt a karácsony, de ruhát, élelmiszert, pénzadományt
egész évben gyűjtenek a karitatív szervezetek, érdemes közvetlenül hozzájuk fordulni a segítségadás
szándékával. Pl. kerületünkben a Máltai Szeretetszolgálat nappali melegedőt, idősek otthonát is fenntart,
a www.maltai.hu weboldalon pedig sok más információ is elérhető a szolgálatról.
v Hóesés idején a közterület takarításáról se feledkezzenek el, mert saját portája előtt az minden lakónak
feladata, illetve a ház- és lakástulajdonosoknak kell gondoskodniuk arról, hogy a járdatakarítás ne
maradjon el.
v Nagyon megfogyatkozott a madarak száma, ezért az etetésük fontosabb nem is lehetne. A cinegéknek,
rigóknak, verebeknek, sármányoknak a legjobb eledel a napraforgómag. Macskáktól védett helyre kell
szórni, lehetőleg tetőzet alá, hogy hóesésben is megtalálják, hiszen akkor van a legnagyobb szükségük
rá.
v A közterületen parkoló autótulajdonosokat arra kérjük, a kellemetlen következmények elkerülése
érdekében, parkoljanak szabályosan, kereszteződésben, kanyarban ne akadályozzák a forgalmat,
mindig maradjon elegendő hely nagyméretű járművek (pl. kukásautó) szabad mozgására.
Tisztában vagyunk azzal is, hogy a HÉV megállókhoz vezető utcák reggelente megtelnek szabályosan
Az Aquincum-Mocsáros Közhasznú Egyesület
a kulturált, tiszta és biztonságos lakóhely megteremtéséért dolgozik.
Vegyen részt Ön is ebben a munkában!
AQUINCUM-MOCSÁROS EGYESÜLET
1031 Budapest, Gladiátor u. 33.
Adószám: 18099445-1-41, Nyilvántartási szám: 8870
(Honlap: www.mocsarosegyesulet.hu, e-mail: mocsaros@freemail.hu)
és szabálytalanul parkoló autókkal, mert egyre több autós érkezik a környékről és az agglomerációból
hozzánk, hogy azután itt szálljon át a belvárosba tartó HÉV-re. Mivel egyesületünk már régóta levelezik,
mondhatni küzd egy P+R parkoló kialakításáért a polgári amfiteátrum mögötti önkormányzati területen,
a távolabbról érkező, itt parkoló autósok sorozatos megbüntetését nem tartjuk megfelelő megoldásnak.
Bár kétségtelen, hogy a Zsófia, Prés és Víznyelő utcákat hónapról hónapra egyre több autó lepi el, mi
díjazzuk az autótulajdonosoknak a HÉV iránti vonzalmát is. Ezért továbbra is szorgalmazzuk, hogy az
önkormányzat kis anyagi befektetéssel nyissa meg területeit parkolásra. Az amfiteátrum mögötti terület
parkolóvá alakítása egyben egy sor szociális és környezet-egészségügyi gondot is megoldana.
Még gyűjthetjük a papírt a konténerekben a konténertulajdonosnak, lehetőleg nem autós
papírrablóknak. Mivel ma is került kommunális szemét szép kék zsákban a Prés utca sarkára, ismételten
kérve kérjük Önöket, ne vigyenek a papírgyűjtőbe mást, csak papírt!
A kerületi önkormányzat városüzemeltetési osztálya levélben válaszolt tavaly föltett kérdéseinkre.
Tájékoztatásuk szerint 2011. április végéig várhatóan kijavítják a Szentendrei szervizutat a HÉV
sínek mellett.
Továbbra is türelmünket kérik a Rozália utca forgalmi helyzetének megoldását illetően is. Telefonos
érdeklődésünkre a fővárosi ügyosztály azt a választ adta, hogy a következő ciklusban (2011-2014)
szerepel a Mocsáros-dűlő csatornázásának terve, de a szakmai apparátus még nem kezdte el a
munkát, nincs megfelelő koncepció és az uniós pályázatok beadása is várat még magára. A szilárd
burkolatú utak kiépítése pedig a csatornázás hiánya miatt késik a kerületi válaszlevél szerint. Ugyancsak
a csatorna hiányára hivatkozva elodázzák a forgalomtechnikai szabályozást is.
Levélváltásunk, amely a közvilágítás, a fák gallyazása, a közlekedésbiztonság, az útjavítás kérdéskörét
érinti, a honlapunkon olvasható.
Ismét van időpont, amikor a kerületi képviselőtestület javaslatunk alapján napirendre tűzi a Mocsáros
ügyének rendezését. Az ülés 2011. március végén várható, addig részt veszünk a megelőző bizottsági
üléseken és a Bús Balázs polgármesterrel történő előkészítő egyeztetésen. A kerületi önkormányzathoz
tavaly eljuttattuk írásba foglalt javaslatainkat is a Mocsáros-dűlő hasznosítása és rehabilitációja
kérdésében. Minden írásos anyag a honlapunkra is fölkerül.
Idén a tavalyihoz hasonló programok szervezését tervezzük: április 9-én terepfesztivál, amiről külön
értesítőt küldünk, és sok érdeklődőt várunk szurkolni és sportolni egyaránt. Májusig vezetőségválasztó
közgyűlés, amire az egyesületi tagok meghívót kapnak a szabályoknak megfelelően. Tavasszal és ősszel
közterületi takarítás, E+E hulladékgyűjtés, az Árpád Gimnázium diákjainak segítségével, áprilisban
húsvéti állatsimogató, májusban gyermeknap, családi sportnap, októberben sportnap, decemberben
Mikulás és kézműves foglalkozás. A beadott pályázatok elbírálása alapján megrendezhető egyéb
programokról időben küldünk tájékoztatót. A családi pihenőparkban folytatjuk a növénytelepítést, a
játékok, építmények felújítását és szeretnénk egy új játékot is fölszerelni. A jó idő beálltával a heti
rendszerességgel végzendő munkák egészen a tél kezdetéig elfoglaltságot adnak.
Farsangi családi kikapcsolódásként február 26-án 16-18 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban
népszokásokat ismerhetnek meg és kézműves foglalkozáson vehetnek részt.
A közbiztonságról: újra elszaporodtak az autófeltörések, minden esetet érdemes jelenteni a rendőrségen,
még a (biztosítástól függően) kis értékűnek minősülő károkozást is, mert a rendőrség, adatok híján,
nem megfelelő statisztikával rendelkezik és számol. Mindez komolyan befolyásolja a rendőrségnek a
területünk közbiztonságáról alkotott szakvéleményét.
Bizakodva kívánunk boldog új évet minden mocsáros-dűlői lakótársunknak:
az Aquincum-Mocsáros Egyesület vezetőségi tagjai

Az Új Évben Köszöntjük Lakótársainkat, Hírlevelünk Olvasóit!

Januári hírlevelünk tartalma:

2011 - az Önkéntesség Európai Éve. Magyarországon az önkéntesség, az önkéntes munka mégnagyon kevés ember mindennapjainak része, az energiák nagy része a folyamatos szembenállásban,összeütközésben, terméketlen vitatkozásban múlik ki. Európa más országaiban, még a hozzánkkultúrában, történelemben nagyon hasonlókban is lelkesen önkénteskednek az emberek, a statisztikaszerint tízből legalább 3 ember gyakran végez valamilyen önkéntes munkát. Magyarországon tízből aligtöbb mint egy.
Egyesületünk is híján van azoknak a segítőknek, akik a kommunikációs feladatokban, pályázatírásban az ismeretek birtokában önálló munkát tudnak végezni. A tavalyi és még korábbi évek tapasztalata alapjánpedig azt is leszögezhetjük, hogy a programszervezésben, a pihenőparkban alkalmanként meghirdetett kerti, javítási, építési akciókban sem nőtt számottevően a segítséget nyújtók száma, holott a játszóteret használók mennyisége az utóbbi két évben megtöbbszöröződött.
Tavasszal vezetőségválasztó közgyűlést tartunk. Minden érdeklődőt várunk segítő önkénteseink sorába. Rengeteg olyan munka adódna, amihez némi szakértelemre is szükség van. Minél többen végezzüka tennivalókat, annál jobban megoszthatók a feladatok. Pl. a honlap kezelése, a honlapon megjelenő cikkek megírása, a helyi újságokkal való kapcsolattartás, a hivatalokkal való levelezés lebonyolítása, az érdekvédelemből adódó feladatok végzése, továbbá a programok szervezése, lebonyolítása, fényképezés,video készítés, pályázatkeresés, -írás és a pályázatokkal, érdekvédelemmel kapcsolatos fővárosi,önkormányzati tájékoztatók meghallgatása. Gondolkodjanak el, kérjük, és aki kedvet érez az egyesületi aktivitáshoz, bátran jelentkezzen, örömmel fogadjuk!
Egyesületünknek nincs alkalmazottja, az önkéntes munkát végzők anyagi vagy tárgyi juttatásbannem részesülnek. Gazdálkodásunk középpontjában a pihenőpark fenntartása áll. A programokat,rendezvényeket is pályázatokon nyerhető pénzből finanszírozzuk, tartalékot nem tudunk képezni, merta pályázati összegek erre nem alkalmazhatóak, egyéb forrásunk, pl. az adományok, az 1%-os támogatáspedig még bőven a pihenőpark fenntartását szolgálja. Tagdíjunk jelképes összeg, idén sem változik.

Az egyesületi tagdíj évi 2400 Ft, amelyet 2011. március 31-ig lehet megújítani a megszokott módonaz Aranyalma utcai közértben vagy a bankszámlára való átutalással (10102103-44490000-00000005Budapest Bank).
Új tagok belépése az év bármely részében lehetséges.

Az 1%-os kampány újrakezdődik. Tavaly összesen 72 támogatónk volt, az adatok már láthatóak az APEH honlapján. Abban reménykedünk, hogy idén lesznek legalább ennyien, esetleg még többen, akikegyesületünket jelölik meg kedvezményezettként akkor, amikor személyi jövedelemadó bevallásukatelkészítik. A kampány május 20-ig tart, idén még a tavalyi rend szerint.
Egyesületünk adószáma: 18099445-1-41, neve: Aquincum-Mocsáros Egyesület.
Aki nem maga készíti el a bevallását és rendelkezni akar a javunkra, kérjük, adja át egyesületünk nevétés adószámát annak a személynek (könyvelőnek, munkahelyi hivatalnoknak), aki az adóbevallásátelkészíti.

Esik a hó, a hideg idő talán február végéig is kitart, ezért kérjük, hogy aki csak teheti, gondoljon arászorulókra és erejéhez mérten segítse őket. Elmúlt a karácsony, de ruhát, élelmiszert, pénzadománytegész évben gyűjtenek a karitatív szervezetek, érdemes közvetlenül hozzájuk fordulni a segítségadásszándékával. Pl. kerületünkben a Máltai Szeretetszolgálat nappali melegedőt, idősek otthonát is fenntart,a www.maltai.hu weboldalon pedig sok más információ is elérhető a szolgálatról.

Hóesés idején a közterület takarításáról se feledkezzenek el, mert saját portája előtt az minden lakónakfeladata, illetve a ház- és lakástulajdonosoknak kell gondoskodniuk arról, hogy a járdatakarítás nemaradjon el.

Nagyon megfogyatkozott a madarak száma, ezért az etetésük fontosabb nem is lehetne. A cinegéknek,rigóknak, verebeknek, sármányoknak a legjobb eledel a napraforgómag. Macskáktól védett helyre kellszórni, lehetőleg tetőzet alá, hogy hóesésben is megtalálják, hiszen akkor van a legnagyobb szükségükrá.

A közterületen parkoló autótulajdonosokat arra kérjük, a kellemetlen következmények elkerüléseérdekében, parkoljanak szabályosan, kereszteződésben, kanyarban ne akadályozzák a forgalmat,mindig maradjon elegendő hely nagyméretű járművek (pl. kukásautó) szabad mozgására.Tisztában vagyunk azzal is, hogy a HÉV megállókhoz vezető utcák reggelente megtelnek szabályosanés szabálytalanul parkoló autókkal, mert egyre több autós érkezik a környékről és az agglomerációbólhozzánk, hogy azután itt szálljon át a belvárosba tartó HÉV-re. Mivel egyesületünk már régóta levelezik,mondhatni küzd egy P+R parkoló kialakításáért a polgári amfiteátrum mögötti önkormányzati területen,a távolabbról érkező, itt parkoló autósok sorozatos megbüntetését nem tartjuk megfelelő megoldásnak.Bár kétségtelen, hogy a Zsófia, Prés és Víznyelő utcákat hónapról hónapra egyre több autó lepi el, midíjazzuk az autótulajdonosoknak a HÉV iránti vonzalmát is. Ezért továbbra is szorgalmazzuk, hogy azönkormányzat kis anyagi befektetéssel nyissa meg területeit parkolásra. Az amfiteátrum mögötti területparkolóvá alakítása egyben egy sor szociális és környezet-egészségügyi gondot is megoldana.

Még gyűjthetjük a papírt a konténerekben a konténertulajdonosnak, lehetőleg nem autóspapírrablóknak. Mivel ma is került kommunális szemét szép kék zsákban a Prés utca sarkára, ismételtenkérve kérjük Önöket, ne vigyenek a papírgyűjtőbe mást, csak papírt!

A kerületi önkormányzat városüzemeltetési osztálya levélben válaszolt tavaly föltett kérdéseinkre.Tájékoztatásuk szerint 2011. április végéig várhatóan kijavítják a Szentendrei szervizutat a HÉVsínek mellett.

Továbbra is türelmünket kérik a Rozália utca forgalmi helyzetének megoldását illetően is. Telefonosérdeklődésünkre a fővárosi ügyosztály azt a választ adta, hogy a következő ciklusban (2011-2014)szerepel a Mocsáros-dűlő csatornázásának terve, de a szakmai apparátus még nem kezdte el amunkát, nincs megfelelő koncepció és az uniós pályázatok beadása is várat még magára. A szilárdburkolatú utak kiépítése pedig a csatornázás hiánya miatt késik a kerületi válaszlevél szerint. Ugyancsaka csatorna hiányára hivatkozva elodázzák a forgalomtechnikai szabályozást is.Levélváltásunk, amely a közvilágítás, a fák gallyazása, a közlekedésbiztonság, az útjavítás kérdéskörétérinti, a honlapunkon olvasható.

Ismét van időpont, amikor a kerületi képviselőtestület javaslatunk alapján napirendre tűzi a Mocsárosügyének rendezését. Az ülés 2011. március végén várható, addig részt veszünk a megelőző bizottságiüléseken és a Bús Balázs polgármesterrel történő előkészítő egyeztetésen. A kerületi önkormányzathoztavaly eljuttattuk írásba foglalt javaslatainkat is a Mocsáros-dűlő hasznosítása és rehabilitációja kérdésében. Minden írásos anyag a honlapunkra is fölkerül.

Idén a tavalyihoz hasonló programok szervezését tervezzük: április 9-én terepfesztivál, amiről különértesítőt küldünk, és sok érdeklődőt várunk szurkolni és sportolni egyaránt. Májusig vezetőségválasztóközgyűlés, amire az egyesületi tagok meghívót kapnak a szabályoknak megfelelően. Tavasszal és ősszelközterületi takarítás, E+E hulladékgyűjtés, az Árpád Gimnázium diákjainak segítségével, áprilisbanhúsvéti állatsimogató, májusban gyermeknap, családi sportnap, októberben sportnap, decemberbenMikulás és kézműves foglalkozás. A beadott pályázatok elbírálása alapján megrendezhető egyébprogramokról időben küldünk tájékoztatót. A családi pihenőparkban folytatjuk a növénytelepítést, ajátékok, építmények felújítását és szeretnénk egy új játékot is fölszerelni. A jó idő beálltával a hetirendszerességgel végzendő munkák egészen a tél kezdetéig elfoglaltságot adnak.

Farsangi családi kikapcsolódásként február 26-án 16-18 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házbannépszokásokat ismerhetnek meg és kézműves foglalkozáson vehetnek részt.

A közbiztonságról: újra elszaporodtak az autófeltörések, minden esetet érdemes jelenteni a rendőrségen,még a (biztosítástól függően) kis értékűnek minősülő károkozást is, mert a rendőrség, adatok híján,nem megfelelő statisztikával rendelkezik és számol. Mindez komolyan befolyásolja a rendőrségnek aterületünk közbiztonságáról alkotott szakvéleményét.

Bizakodva kívánunk boldog új évet minden mocsáros-dűlői lakótársunknak:
az Aquincum-Mocsáros Egyesület vezetőségi tagjai

Legfrissebbek

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Változás!

Tavaszi szemétszedés a Mocsároson

Ismét tavaszi takarítás a Mocsároson!

Hírlevél, 2015 április

Petanque pálya a Pihenőparkban

Szomszédünnep Óbudán május 2-án!

Lakossági fórum március 25-én!

Hírlevél, 2015. február

Hírlevél, 2014. december

Hírlevél, 2014. július

Óbuda Napja - 2014. május 4.

8 órás MTB verseny a Mocsárosban

Hírlevél, 2014. április

Hírlevél, 2014. február

Mikulás 2013.

Hírlevél, 2013 november

Hírlevél, 2013 szeptember

Őszi takarítónap a Mocsároson

A Johnson Controls adománya Egyesületünknek

Közösségi takarító nap - 2013. október 12. 9-14 óráig

Kérdőív a Római-partra tervezett mobilgátról

Hírlevél, 2013. augusztus

Felhívás!

Kedves Római partért aggódó civil barátunk!

Hírlevél, 2013. július 3.

Új körzeti megbízott a Mocsárosban

Civil Nap 2013. május 26.

Szomszédünnep Óbudán – Óbuda Napja 2013.

Hírlevél, 2013. március-április

Szomszédünnep 2013

Hírlevél, 2013. február

Hírlevél, 2013. január

1 % köszönetnyilvánítás

Ismét ellátogatott hozzánk a Mikulás!

Egyesületi Mocsáros-bejárás

Fitneszpark avató

Megérkeztek a fitneszgépek!

Időpont-foglalási rendszer

Hírlevél, 2012. május

Szomszédünnep 2012

Mocsáros Tanösvény foglalkoztató füzet letöltése

Hírlevél, 2012. április

Hírlevél, 2012. április II.

Megtisztítottuk a tanösvény útvonalát

Hírlevél, 2012. március

Hírlevél, 2012. február

Fűszerspirál

Évzáró vacsora

Megtartottuk hagyományos évzáró vacsoránkat

Ismét ellátogatott hozzánk a Mikulás

Ismét ellátogatott hozzánk a Mikulás, és megajándékozta a gyerekeket

Hírlevél, 2011. november

Örömmel tudatjuk minden családdal, hogy idén is ellátogat egyesületünk Gladiátor utcai játszóterére a Mikulás! Kis krampuszai megsúgták, hogy a Mikulás hintón érkezik és várja a gyerekeket

Szemétszedés, padépítés

Fűszer szüret

Padfestés

Lefestettük az új padot a pihenőpark előtt

Köszönjuk az 1% felajánlásokat!

Hőlégballonozás a Mocsároson

A hőlégballonozást próbálhatták ki a bátrabbak a mocsárosban.

Levendulaszüret

Nyáron leszüreteltük az első évi termést

Hírlevél, 2011. október

Itt az ősz, a falevélhullás és -gyűjtés meg a komposztálás lehetőségének ideje. A már szokásos októberi programokra várjuk Önöket!

Hírlevél, 2011. május

Óbuda Napja, 2011. május 7.

Húsvéti állatsimogató, 2011. április 23.

Óbuda Napja (május 7.)

Húsvéti állatsimogató, 2011. április 23.

Levendula-ültető nap 2011. április 16.

Hírlevél, 2011. április

Főoldalunkon találják a levendulaültető-nap és a húsvéti állatsimogató program meghívóját.

Fotók a IV. Óbudai Terepfesztiválról 2011

IV. Óbudai Terepfesztivál

Hírlevél, 2011. március

Áprilisi mozgalmas hónap lesz, minden hétvégén érdemes kijönni a Gladiátor utcai játszótérre

Hírlevél, 2011. február

Ebben a hírlevelünkben az 1%-os kampányról, további programjainkról és a madarak téli etetéséről is olvashatnak.

Karácsonyfánk, 2010

Saját kezűleg készített díszekkel ékesítettük fel a karácsonyfánkat a játszótéren.

Mikulás a játszótéren, 2010

Idén is eljött hozzánk a Mikulás a krampuszaival. Gyönyörű hóesés és sok gyerek fogadta. A gyerekek nagyon örültek a kis póniknak és persze az ajándékcsomagoknak.

Hírlevél, 2010. december

December 11-én, szombaton délelőtt karácsonyfadíszeket készítünk kézműves foglalkozás keretében a konténerházban, ahová érdeklődő gyerekeket várunk.Idén fenyőfát állítunk a pihenőparkban és a kézműves díszekkel felékesítjük, kivilágítjuk. Szeretnénk szemet gyönyörködtető látványt teremteni

Hírlevél, 2010. november

A kerületi önkormányzat határozata alapján a kamerákkal kiépített térfigyelő rendszert beüzemelték, a Mocsárosba bevezető utak elejét, néhány kivételével, betontömbökkel lezárták, a bejutás lehetséges módjáról a tűzoltóságot és a mentőket értesítették. A Mocsáros területére szemetet kihordani végre lebukásveszélyessé vált.

Hírlevél, 2010. szeptember

Szeptemberi hírlevelünkben közérdekű információkkal fordulunk Önökhöz

Hírlevél, 2010. augusztus

Augusztusi hírlevelünkben két elgondolkodtató és kihasználható lehetőségre hívjuk fel a figyelmüket

Hírlevél, 2010. június

Júniusi hírlevelünkben néhány fontos információval szolgálunk

Gyermeknapi állatsimogató, 2010

Pónik, lovaglás és kocsikázás az idei gyermeknapon

Májusi növényültetés, 2010

Május 8-án délelőtt 10 órától kb. száz ember dolgozott a parkban, néhányan sötétedésig

Hírlevél, 2010. április

Május eseményekben teli hónap lesz; itt olvashatja a részleteket

Fotók a III. Óbudai Terepfesztiválról

A rendezvény a szervezők szemszögéből

Beszámoló a III. Óbudai Terepfesztiválról

Április 10-én, szombaton az ígért rossz idő helyett napsütés és jókedv fogadta az Óbudára kilátogató sportolókat és nézőket.

Húsvéti állatsimogató, 2010

A rossz idő ellenére két nyuszi és két csibe várta a gyerekeket a játszótéren. Íme a képek!

Pihenőpark fejlesztés és bővítés a Mocsáros-dűlőn

Az Ökotárs Alapítvány és a MOL által meghirdetett Zöldövezet 2009. Programban a "Pihenőpark fejlesztés és bővítés a Mocsáros-dűlőn" című pályázatunk alapján Egyesületünk 500 ezer forint támogatásban részesül

Hírlevél 2010. március

Egyesületünk idei második hírlevele az április 10-én megrendezésre kerülő Óbudait Terepfesztiválról, a húsvéti eseményeinkről és a tavalyi közbiztonsági fórum eredményeiről

III. Óbudai Terepfesztivál

2010. április 10-én ismét Terepfesztivál a Mocsároson

Játszótér a hó alatt

Rég nem látott havas képek a pihenőparkról

Hírlevél 2010. január

Egyesületünk idei első hírlevele, melyben olvashatnak a Mocsáros ügyét tárgyaló önkormányzati ülésről, az új honlapunkról, az 1%-okból befolyt összeg felhasználásáról, valamint 2010-re tervezett programjainkról

Régi fotók a Mocsárosról

Szinte hihetetlen, hogy pár évtizede még így nézett ki a Mocsárosdűlő