Hírlevél, 2019. november

AQUINCUM-MOCSÁROS EGYESÜLET
1031 Budapest, Gladiátor u. 33.
adószám: 18099445-1-41, nyilvántartási szám: 8870
(www.mocsarosegyesulet.hu; e-mail: info@mocsarosegyesulet.hu)Az Aquincum-Mocsáros Egyesület hírlevele, 2019. november 17.
Kedves Lakótársunk!


Szeptember végén elkezdődött a Gladiátor utcai park „felújítása”. Mint arról már írtunk, egy évvel ezelőtt, 2018 októberében meglepetésszerű akcióval, napirenden kívül a képviselőtestület elé vittek és megszavaztak egy rendeletet, ami alapján a Gladiátor utcai játszótér és a sportpályák fenntartását „visszaveszik” az Aquincum-Mocsáros Egyesülettől, arra hivatkozva, hogy az Egyesület nem képes „fenntartani, rendben tartani” azt.
Éppenséggel képesek voltunk több mint másfél évtizeden át nem csak fenntartani, hanem felépíteni is. Ráadásul úgy, hogy az utóbbi nyolc évben egyetlen sikeres NEA pályázatunk sem volt, amivel kapcsolatban nyílt titok, hogy nem mi pályáztunk rosszul, csak politikai szempontból nem tartozunk azoknak a civil szervezeteknek a sorába, amelyeket a pályázatbírálók támogatásra méltónak tarthatnak. Az igazi civilek, az ún. nem-állami szervezetek (NGO-k) állandó vegzálásnak vannak kitéve, mert a létezésük eleve szálka a párt szemében.


Tehát a Bús Balázs vezette képviselőtestület hosszú kivéreztetés után hirtelennek tűnő, de nem átgondolatlan döntéssel „elvette” az Egyesülettől a parkot. Azután csaknem egy évig semmihez nem kezdtek. A növényzet burjánzott, a levendulás elgazosodott, felkopaszodott. A füvet csak sokszori kérésünk után, hányavetin vágták le, és ennek főleg a frissen felújított focipálya látta kárát.
A szemetet nem gyűjtötték, miközben a játszóteret a régi módon használták az emberek.
Ekkortól már „nem hivatalosan, tilosban” dolgoztunk, etettük a madarakat, hetente összegyűjtöttük, elvitettük a szemetet, az avart eltakarítottuk, miközben minden romlott, gazosodott, leépült.


Dokumentumot, írásos, hivatalos levelet erről az „elvételről” a mai napig nem kaptunk, ami jogi nonszensz. Az Egyesület vezetőségét az önkormányzat különféle munkatársai oktatták ki magaviseletből, tisztességből, szakmaiságból. (Már nem ügyosztályok, hanem kft-k végzik az ügyek intézését. Közöttük az átjárás nem mindig világos, nehéz utat találni a felelőshöz, különösen ebben a helyzetben, ahol a megrendelő és a későbbi fenntartó az Óbuda Sport Np. Kft., a kivitelezés lebonyolításáért pedig a Városfejlesztő Csoport felel.)


Bár igyekeztek szakmailag megalázni, kioktatni bennünket, néhány találkozót és levélváltást sikerült lebonyolítanunk. Voltak ígéreteik, amiket a párttechnikának megfelelő módon az idők folyamán mellőztek, elfelejtettek, elő se vettek. És volt a felelősség tologatása a Megrendelő-Tervező-Kivitelező-Kivitelezés felügyelője-Kommunikáció-stb. vonalon.
A tények a következők: ezt a területet még 2000-ben kaptuk az önkormányzattól használatba egy írásos megállapodás alapján, Tarlós István polgármestersége idején. A területet szanálni és fertőtleníteni kellett, aki régebben is itt lakott, tudja, hogy házromok, szemét, különféle ideszállított betonhulladék, patkányok voltak a területen, és rengeteg üvegszilánk került a földbe a korábban itt állt üvegházak maradványaként.
A környéken nem volt játszóhely, gyors ütemben épültek az új házak, az önkormányzat pedig nem tervezett itt játszóteret létesíteni, örömmel adta át a lehetőséget egy civil csoportnak, így lettünk közhasznú szervezet, ami azt jelenti, közfeladat elvégzését vállaltuk az önkormányzat helyett. A területet kitisztítottuk, ehhez pályázati pénzt szereztünk és nagyon sok lakó munkája segítségével rendet raktunk. Utána kerítést építettünk és évről évre gyarapodva hoztuk létre a játszóteret és a sportpályákat, főképpen saját tagjaink, a lakók segítő támogatásával.


Ezekről az építkező programokról, szombat-vasárnapokról fényképek készültek és sokan vannak még,
akik személyesen emlékeznek erre, mert dolgoztak a helyszínen.
A Gladiátor családi pihenőparkban az elnevezéstől kezdve minden egyes elültetett növény, beépített
eszköz és játék az Aquincum-Mocsáros Egyesület tulajdona, a park építője és fenntartója szintén az
Egyesület.


A fenntartásra vonatkozóan semmiféle megállapodás az önkormányzattal nem jött létre, az
önkormányzat sosem akarta ezt a munkát helyettünk elvégezni. Ezért nyilvánvaló ferdítés azt állítani,
hogy a fenntartást az Egyesülettől „visszaveszik”, mert sosem csinálták azt korábban.
Az új felújítási-átépítési tervekben nagyvonalúan saját tulajdonba vették a sportpályákat, amelyeknek
az értékéről, megváltásáról, de legalább a felépítés valódi hátteréről nem kívántak tudomást venni,
egyszerűen ellopták azokat.


A játszótéren felállított új, szabványminősítésű csúszdánkat, amit lakossági szja 1%-os felajánlásból
vásároltunk, a megkérdezésünk nélkül kiásták és elszállították. A piros hintalovunknak, ami a
játszótér jelképe volt, nyoma veszett egy „önkormányzati munkavégzés” alkalmával.
Szétbontották és elvitték a két évvel ezelőtt újraépített mászóvárat, a helyére egy kis csúszdát (!)
raktak.


Úgy jártak ki-be a játékaink, az eszközeink között, hogy soha egyetlen telefon- vagy levélbeli
értesítést a „tervezett munkákról” nem kaptunk. Mindez az utóbbi években rendszeres gyakorlattá
vált és 2016 óta az önkormányzat teljesen ignorálta az Egyesületet. Együttműködési szerződést sem
kötött az Egyesülettel, feltűnő pökhendiséggel nem tárgyalt velünk a polgármester, holott
együttműködési szerződést minden hasonló kerületi civil egyesülettel kötöttek. (Ez nem a parkra
vonatkozó szerződés lett volna, hanem a kerületi, főleg a lakóhelyszíni közös, egymást támogató
tevékenység általános, írásos megfogalmazása).
Folyamatos politikai fenntartásaikat hangoztatták, Bulla György képviselő nem állt szóba velünk,
Bús Balázs szintén fennhéjázva elzárkózott a megbeszélésektől, leveleinkre nem válaszolt, nem
kommunikált velünk.


Pedig, ezt jeleztük, a civil együttműködés felajánlását elutasítani óriási politikai hiba, „baráti civileket”
kézből etetni, míg másokat kioktatni, minden forrástól elzárni égbekiáltó bűn egy közfeladatot ellátó
személy részéről. A mai politikai kultúra azonban csak és kizárólag a díszcivileknek kedvez és ez a
kerületünkben is így volt.


Kizárólag azokat a civil egyesületeket támogatták, amik a szócsőként, alárendelten, legalábbis
meghunyászkodva, minden kritikus megnyilvánulást mellőzve működtek, és ezt támogatással
busásan megfizették nekik. A kerületben működő „civil” szervezeteknek pedig egy jelentős részét
maga az önkormányzat hozta létre, ami abszolút nonszensz. Ezek az „önkormányzati civil
szervezetek” sajtó-, pénz- és eszköztámogatást kapnak, de egyik szervezet sem alkotott többet,
maradandóbbat, mint az AME.


Most, 2019 novemberében ott tartunk, hogy a játszótér másfél hónapja le van lakatolva, a kertészeti
munkákat már egy éve nem végezték el, a természetes útfelületet, a régi Ingoványos út egy
szakaszát, ami keresztülmegy a parkon, térkővel borították (készült egy Internetes felmérés, aminek
eredményeképpen a válaszolók 80 %-a nem akart itt térkövet látni!).
A szerszámtároló faházunkat magunk szedtük szét, mert eldózerolták volna. A térkövezés tervezése
megrendelt munka, egy szakember munkája, érdemes megnézni és elgondolkodni a formán és a
térkő ötletén is. A Fidesz jelképe a térkő, végre ide, a Mocsárosba, ebbe a természetközeli parkba is
került belőle.


Ezen kívül a park előtt, a Gladiátor utcán, a földút mentén építettek egy kőporos, betonszegélyes
parkolót 8-10 autó részére, amire 16,5 millió forintot szántak. A földutat is végig kőporral „javították”
az önkormányzati választás előtt. Esőben sáros, csúszik, szárazságban jól porzik. Emlékeztetőül
elmondjuk, hogy ezt a földutat 2007-ben az Egyesület tetette rendbe. Akkor zúzott dolomitkővel
töltötték fel és ennek a régi feltöltésnek köszönhető, hogy ma még mindig méteres kátyúk nélkül,
elég jól használható. Rendszeresen karbantartottuk, ha munkagép dolgozott a parkban, az útra is volt
gondunk. A kőporos „javításhoz”, egyéb buheráláshoz nincs köze az Egyesületnek.
Végül azt is fontos elmondanunk, hogy a családi park „felújítási” tervei eredetileg a víz bevezetését is
tartalmazzák, ez az, amire valóban szükség lenne. A felújítást az önkormányzati választásra nem
tudták befejezni (a tervezettnél jóval később kezdték, hiszen mindannyian tudjuk, hogy
szakemberhiány van).


Már a választás előtti kapkodásban eldőlt, hogy nem az eredeti terv szerint végzik el a munkát. A víz
bevezetését, ami minden más terven felül fontos, és nyilvánvalóan a legdrágább szakmunka lenne,
kihagyták a kivitelezésből.


Az önkormányzati honlapokon még szerepel, hogy erre az évre 45 millió forint elköltését irányozták
elő és ez az összeg a park „fenntartását” szolgálta volna. De tudjuk, hogy nem szolgálta. A vizet mi
fúratott kútból nyertük, kézmosásra alkalmas volt. Locsolórendszert építettünk, amire most a
térkövet ráfedték, a csövet sok helyen eltörték, a biciklitárolót elferdítették, félredobták, a kerítést
szétdarabolták, a kapuk megvetemedtek, a Duna Autótól kapott konténert az adományozó
közbenjárására nem szállították el, de a zárba festéket folyattak, ezért fel kellett fúrni az ajtót.
Teljesen jó, mi több, kiváló minőségű padokat telepítettünk néhány éve, szintén lakossági szja 1%
adományból, összesen 12 darabot, ezeket mind szanálták, kiszedték, újakat terveztek a helyükre.
Rendszeresen pénzhiányról beszélnek, miközben a legnyilvánvalóbb, szemérmetlen mértékű pazarlás
folyik, ami mögött nem ritka a számlák manipulálása.


Az októberben beállott új helyzet után, nevezetesen, hogy új képviselőtestület alakult, új területi
képviselőnk is van Turgonyi Dániel személyében. Abban reménykedünk, hogy a továbbiakban nem
fognak bennünket kizárni a parkkal kapcsolatos eseményekből. Továbbra is harcolunk az igazunkért,
szeretnénk méltányos elismerést az eddig végzett munkánknak és írásos megállapodást a park
helyzetéről, azaz jogilag tisztességes módon akarjuk végleg elrendezni ezt a kétes helyzetet.
Szeretnénk elérni, az a legfőbb célunk, hogy elősegítsük a park felújításának az optimális befejezését.
Ha már szétszedték, fejezzék be a felújítást, telepítsenek bútorokat, játszóeszközöket, legyen újra
használható a park.


Kértünk egy találkozót, egy célravezető megbeszélési lehetőséget az illetékes önkormányzati
vezetőkkel és felelősökkel arról, hogy az értelmes, értékes és szükséges beruházások
megvalósuljanak, kerüljön pénz az eredeti tervek szerint, tehát épüljön ivókút és legyen higiénikus
tisztasági konténer a területen (nincs kizárva, hogy ugyanazokkal az emberekkel kell tárgyalnunk, akik
eddig voltak, de reméljük, hogy más utasítások alapján dolgoznak majd).


- Újra foglalkozunk a Mocsáros ügyével is. Annak ellenére, hogy nagyrészt fővárosi tulajdonú
területről van szó, sok dologban tudnánk jobbítani a helyzeten és abban is
reménykedhetünk, hogy a két képviselőtestület, a főváros és a kerület is együttműködőbb
lesz a Mocsáros ügyében.


- Van néhány utcánk még, ahol továbbra sincs csatorna, ebben az ügyben is fel akarunk
szólalni.


- Sok helyen megoldatlan a csapadékvíz elvezetés, az utak kátyúsak.


- A két régi, 1878-as határkőnek, amiket évekkel ezelőtt fel akartunk állíttatni és az utolsó
pillanatban egy undok, rosszakaratú önkormányzati utasításra magukra kellett hagynunk,
újra helyet keresünk majd, hiszen ugyanott hevernek még mindig és sokkal rosszabb
állapotban vannak, mint tíz évvel ezelőtt.


- A Duna-parti gát ügyével az új fővárosi képviselőtestület foglalkozott már, az építési tilalmat
meghosszabbították.


- Kedves lakótársaink, tudniuk kell, hogy a szemét, a műanyag, a kezelt, festett fa elégetése a
kazánban, kandallóban szigorúan tilos. Ezek az anyagok olyan iszonyatos mértékben mérgezik
a levegőt, okoznak súlyos, halálos betegséget, hogy mindenképpen el kell kerülni, hogy a
füstjük, az égésmaradványaik a levegőbe jussanak. A fűtési szezon elkezdődött, elég
beleszagolni a levegőbe. A Szentendrei útról, a nagy járműforgalomból, a párás, rossz
budapesti levegőből amúgy is jócskán terheljük a tüdőnket, a testünket, ne tetézzük mindezt
saját forrásból is, uralkodjunk magunkon, ne égessünk veszélyes hulladékot, tegyünk bátran
lépéseket a zöld Budapestért!


- Esős az idő, a lehullott falevelek csúszósak, ezért azt kérjük a tulajdonos lakóktól, hogy
takarítsanak a járdákon a házak előtt. Az esetleges balesetek, elcsúszások elkerülése
érdekében fontos ez. A faleveleket zsákokba gyűjtsék, ne az árkokba dobják, mert az árkokat
nem kotorják, márpedig a levéltömeg dugulást okoz. A zöldhulladékos zsákokat
novemberben a komposztgyűjtő teherautó elszállítja.


- Kérjük, hogy vigyázzanak a sünökre, ha lombrakás, farakás van a kertjükben, lehet, hogy
alatta hibernálódott már egy-egy süni, ne ébresszék fel őket, tegyék biztonságos helyre őket,
ha a lombot zsákolni akarják.


- A szokásos módon leadható a használt sütőzsiradék az Aranyalma utca 7. szám alatt a
kerítésen lévő ládába.


Kedves lakótársaink! E hírlevelünkben fájó szívvel és tisztelettel veszünk búcsút egyesületünk két
korábbi elnökétől. Szeretettel emlékezünk Vécsy Ildikóra és Mészáros Lászlóra, akik munkájukat,
idejüket adták az egyesület jó céljainak elérése érdekében, mindannyiunk támogatására és a
lakóhelyünk épülésére. Emléküket megőrizzük!Budapest, Mocsáros-dűlő, 2019. november 17.
Tisztelettel: az Aquincum-Mocsáros Egyesület vezetősége
Az Aquincum-Mocsáros Közhasznú Egyesület
a kulturált, tiszta és biztonságos lakóhely megteremtéséért dolgozik.
Vegyen részt Ön is ebben a munkában!

Legfrissebbek

Változás!

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Tavaszi szemétszedés a Mocsároson

Ismét tavaszi takarítás a Mocsároson!

Hírlevél, 2015 április

Petanque pálya a Pihenőparkban

Szomszédünnep Óbudán május 2-án!

Lakossági fórum március 25-én!

Hírlevél, 2015. február

Hírlevél, 2014. december

Hírlevél, 2014. július

Óbuda Napja - 2014. május 4.

8 órás MTB verseny a Mocsárosban

Hírlevél, 2014. április

Hírlevél, 2014. február

Mikulás 2013.

Hírlevél, 2013 november

Hírlevél, 2013 szeptember

Őszi takarítónap a Mocsároson

A Johnson Controls adománya Egyesületünknek

Közösségi takarító nap - 2013. október 12. 9-14 óráig

Kérdőív a Római-partra tervezett mobilgátról

Hírlevél, 2013. augusztus

Felhívás!

Kedves Római partért aggódó civil barátunk!

Hírlevél, 2013. július 3.

Új körzeti megbízott a Mocsárosban

Civil Nap 2013. május 26.

Szomszédünnep Óbudán – Óbuda Napja 2013.

Hírlevél, 2013. március-április

Szomszédünnep 2013

Hírlevél, 2013. február

Hírlevél, 2013. január

1 % köszönetnyilvánítás

Ismét ellátogatott hozzánk a Mikulás!

Egyesületi Mocsáros-bejárás

Fitneszpark avató

Megérkeztek a fitneszgépek!

Időpont-foglalási rendszer

Hírlevél, 2012. május

Szomszédünnep 2012

Mocsáros Tanösvény foglalkoztató füzet letöltése

Hírlevél, 2012. április

Hírlevél, 2012. április II.

Megtisztítottuk a tanösvény útvonalát

Hírlevél, 2012. március

Hírlevél, 2012. február

Fűszerspirál

Évzáró vacsora

Megtartottuk hagyományos évzáró vacsoránkat

Ismét ellátogatott hozzánk a Mikulás

Ismét ellátogatott hozzánk a Mikulás, és megajándékozta a gyerekeket

Hírlevél, 2011. november

Örömmel tudatjuk minden családdal, hogy idén is ellátogat egyesületünk Gladiátor utcai játszóterére a Mikulás! Kis krampuszai megsúgták, hogy a Mikulás hintón érkezik és várja a gyerekeket

Szemétszedés, padépítés

Fűszer szüret

Padfestés

Lefestettük az új padot a pihenőpark előtt

Köszönjuk az 1% felajánlásokat!

Hőlégballonozás a Mocsároson

A hőlégballonozást próbálhatták ki a bátrabbak a mocsárosban.

Levendulaszüret

Nyáron leszüreteltük az első évi termést

Hírlevél, 2011. október

Itt az ősz, a falevélhullás és -gyűjtés meg a komposztálás lehetőségének ideje. A már szokásos októberi programokra várjuk Önöket!

Hírlevél, 2011. május

Óbuda Napja, 2011. május 7.

Húsvéti állatsimogató, 2011. április 23.

Óbuda Napja (május 7.)

Húsvéti állatsimogató, 2011. április 23.

Levendula-ültető nap 2011. április 16.

Hírlevél, 2011. április

Főoldalunkon találják a levendulaültető-nap és a húsvéti állatsimogató program meghívóját.

Fotók a IV. Óbudai Terepfesztiválról 2011

IV. Óbudai Terepfesztivál

Hírlevél, 2011. március

Áprilisi mozgalmas hónap lesz, minden hétvégén érdemes kijönni a Gladiátor utcai játszótérre

Hírlevél, 2011. február

Ebben a hírlevelünkben az 1%-os kampányról, további programjainkról és a madarak téli etetéséről is olvashatnak.

Hírlevél, 2011. január

Minden érdeklődőt várunk segítő önkénteseink sorába. Kérjük, aki kedvet érez az egyesületi aktivitáshoz, bátran jelentkezzen, örömmel fogadjuk!

Karácsonyfánk, 2010

Saját kezűleg készített díszekkel ékesítettük fel a karácsonyfánkat a játszótéren.

Mikulás a játszótéren, 2010

Idén is eljött hozzánk a Mikulás a krampuszaival. Gyönyörű hóesés és sok gyerek fogadta. A gyerekek nagyon örültek a kis póniknak és persze az ajándékcsomagoknak.

Hírlevél, 2010. december

December 11-én, szombaton délelőtt karácsonyfadíszeket készítünk kézműves foglalkozás keretében a konténerházban, ahová érdeklődő gyerekeket várunk.Idén fenyőfát állítunk a pihenőparkban és a kézműves díszekkel felékesítjük, kivilágítjuk. Szeretnénk szemet gyönyörködtető látványt teremteni

Hírlevél, 2010. november

A kerületi önkormányzat határozata alapján a kamerákkal kiépített térfigyelő rendszert beüzemelték, a Mocsárosba bevezető utak elejét, néhány kivételével, betontömbökkel lezárták, a bejutás lehetséges módjáról a tűzoltóságot és a mentőket értesítették. A Mocsáros területére szemetet kihordani végre lebukásveszélyessé vált.

Hírlevél, 2010. szeptember

Szeptemberi hírlevelünkben közérdekű információkkal fordulunk Önökhöz

Hírlevél, 2010. augusztus

Augusztusi hírlevelünkben két elgondolkodtató és kihasználható lehetőségre hívjuk fel a figyelmüket

Hírlevél, 2010. június

Júniusi hírlevelünkben néhány fontos információval szolgálunk

Gyermeknapi állatsimogató, 2010

Pónik, lovaglás és kocsikázás az idei gyermeknapon

Májusi növényültetés, 2010

Május 8-án délelőtt 10 órától kb. száz ember dolgozott a parkban, néhányan sötétedésig

Hírlevél, 2010. április

Május eseményekben teli hónap lesz; itt olvashatja a részleteket

Fotók a III. Óbudai Terepfesztiválról

A rendezvény a szervezők szemszögéből

Beszámoló a III. Óbudai Terepfesztiválról

Április 10-én, szombaton az ígért rossz idő helyett napsütés és jókedv fogadta az Óbudára kilátogató sportolókat és nézőket.

Húsvéti állatsimogató, 2010

A rossz idő ellenére két nyuszi és két csibe várta a gyerekeket a játszótéren. Íme a képek!

Pihenőpark fejlesztés és bővítés a Mocsáros-dűlőn

Az Ökotárs Alapítvány és a MOL által meghirdetett Zöldövezet 2009. Programban a "Pihenőpark fejlesztés és bővítés a Mocsáros-dűlőn" című pályázatunk alapján Egyesületünk 500 ezer forint támogatásban részesül

Hírlevél 2010. március

Egyesületünk idei második hírlevele az április 10-én megrendezésre kerülő Óbudait Terepfesztiválról, a húsvéti eseményeinkről és a tavalyi közbiztonsági fórum eredményeiről

III. Óbudai Terepfesztivál

2010. április 10-én ismét Terepfesztivál a Mocsároson

Játszótér a hó alatt

Rég nem látott havas képek a pihenőparkról

Hírlevél 2010. január

Egyesületünk idei első hírlevele, melyben olvashatnak a Mocsáros ügyét tárgyaló önkormányzati ülésről, az új honlapunkról, az 1%-okból befolyt összeg felhasználásáról, valamint 2010-re tervezett programjainkról

Régi fotók a Mocsárosról

Szinte hihetetlen, hogy pár évtizede még így nézett ki a Mocsárosdűlő